Co dziesiąta złotówka wydatkowana przez gminę Dźwierzuty w ubiegłym roku została przeznaczona na inwestycje. Zadłużenie w tym czasie zmniejszyło się o 1,2 mln zł, a do tego samorząd odnotował nadwyżkę budżetową przekraczającą 2 mln zł.

10 procent na inwestycje
Zaraz po otrzymaniu absolutorium, wójt Marianna Szydlik odebrała gratulacje od przewodniczącego rady Arkadiusza Noska i jego zastępczyni Katarzyny Bartkowskiej

Podczas czerwcowej sesji Rady Gminy radni podsumowali ubiegłoroczny budżet samorządu. Jego dochody wyniosły 35,3 mln zł (w tym własne – 10 mln zł, czyli 28,5%). O 2 mln zł mniejsze były wydatki. Na oświatę przekazano 9,6 mln zł, z czego 70% stanowiły wynagrodzenia i pochodne. W tej kwocie 3,3 mln zł, czyli 34% stanowił wkład własny gminy. Na utrzymanie Urzędu Gminy i Rady Gminy wydatkowano 2,7 mln zł.

Wykaz zrealizowanych inwestycji, których wartość przekroczyła 3,5 mln zł (10,5% ogółu wydatków) obejmuje 38 pozycji.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.