Akcja promująca rządowy program Rodzina 500 Plus+ powoli dobiega już końca. Punkty informacyjne Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego można było zobaczyć w całym regionie. Potencjalni beneficjenci mogli skorzystać z poradnictwa specjalistów podczas dorocznej imprezy upamiętniającej wielką bitwę Polaków z Krzyżakami na Polach Grunwaldzkich, a także na poligonie w Orzyszu podczas Walki Czołgów. W ostatnim czasie busy 500 Plus+ dotarły m.in. do Gołdapi, Giżycka, Janowa i Bałd. W miniony weekend jeden z nich odwiedził także Szczytno podczas znanej dorocznej imprezy Dni i Noce.

500 plus z plusikiem
W konferencji prasowej wojewody Artura Chojeckiego uczestniczył poseł Jerzy Małecki

W Giżycku charakterystyczny parasol z logo kampanii widoczny był na ważnym wydarzeniu, jakim było przekazanie Kompanijnego Modułu typu RAK z udziałem ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher i ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Nowoczesne pojazdy stały się własnością 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Nasza ekipa wprawdzie nie dotarła do Pani ambasador, ale stoisko odwiedziło wielu ważnych gości, m.in. wojewoda Artur Chojecki i posłowie – Wojciech Kossakowski i Jerzy Małecki. Dzień wcześniej pracownicy Biura Wojewody na czele z dyrektor Agnieszką Warakomską-Poczobutt odwiedzili Janowo, gdzie odbywała się XIII Wystawa Hodowlanych Koni Zimnokrwistych. Również podczas XII Warmińskiego Kiermaszu w Bałdach można było skorzystać z oferty punktu informacyjnego. Półmetek kampanii odbył się w Kętrzynie, gdzie wojewoda podsumował wyniki programu. Rozszerzenie programu „Rodzina 500 plus” także na pierwsze i jedyne dziecko to jeden z projektów wchodzących w skład tzw. nowej piątki PiS. Dotychczas świadczenie było przyznawane na drugie i kolejne dziecko, a na pierwsze tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych – 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością. Po rozszerzeniu programu 500 plus, do którego dodano kolejny plusik, przysługuje ono wszystkim dzieciom do 18 lat. Prawo do świadczenia mają również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, można składać w dwóch formach: w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r., a w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r. W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień. Znowelizowana ustawa wprowadza trzymiesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Obecnie świadczenie 500 plus przysługuje – co do zasady – od miesiąca, w którym złożono wniosek. Obecnie z programu w całym kraju korzysta ponad 3,6 mln dzieci, czyli 52 proc. wszystkich dzieci do 18. roku życia. Według szacunków MRPiPS po rozszerzeniu programu skorzysta z niego 6,8 mln dzieci. Po zmianach w 2019 r. na program trzeba będzie przeznaczyć ok. 31 mld zł, a w 2020 r. – ok. 41 mld zł.

Realizacja świadczeń wychowawczych w okresie

od 1 lipca do 18 lipca 2019 r.

Województwo warmińsko-mazurskie

1. Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – 79.988,

2. Liczba wydanych informacji/decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego – 28.659,

3. Liczba dzieci na które przyznano świadczenia wychowawcze – 46.659,

4. Liczba wypłaconych świadczeń należnych za miesiąc lipiec – 56.537,   w tym:

• wypłaconych na podstawie wniosków złożonych od 1 lipca br. – 9.985,

5. Wydatki na wypłacone świadczenia wychowawcze w okresie 1-18 lipca należne miesiąc lipiec – 28.202.351 zł , w tym:

• przyznane na podstawie wniosków złożonych od 1 lipca br. - 4.843.769 zł

Na podstawie weryfikacji potrzeb, przeprowadzonej w lipcu br. wynika, iż jednostki na realizację świadczeń wychowawczych w bieżącym miesiącu potrzebują 90.884.644 zł. Mając na uwadze powyższe potrzeby w dniu:

• 3 lipca br. przekazano dotację w wysokości 40.000.000 zł,

• 5 lipca br. przekazano dotację w wysokości 37.000.000 zł,

• 9 lipca br. przekazano dotację w wysokości 13.534.797 zł,

• 19 lipca br. przekazano dotację w wysokości 278.112 zł.