Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół nr 3 połączono z pożegnaniem klas III Gimnazjum Sportowego. Najwięcej laurów za wyniki w nauce oraz inne osiągnięcia zebrała III „A”. Jedna z jej uczennic, Aleksandra Topolska, w minionym roku uzyskała najwyższą średnią ocen 6,0. W nagrodę otrzymała statuetkę „Najlepszy z Najlepszych”.

A teraz na wakacje...

W miniony piątek dla uczniów i nauczycieli zabrzmiał ostatni przed wakacjami dzwonek. Zakończenie roku szkolnego to poza rozdaniem świadectw okazja do nagrodzenia najlepszych. Tak też było podczas uroczystości w Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie, połączonej z pożegnaniem klas III Gimnazjum Sportowego. Podsumowując miniony rok szkolny, dyrektor Mariola Jaworska wymieniała liczne sukcesy uczniów na niwie naukowej i sportowej. Szczególne słowa uznania kierowała do gimnazjalistów, którzy bardzo dobrze poradzili sobie z tegorocznym egzaminem.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.