Radni gminy Rozogi przyjęlii sprawozdanie wójta z wykonania budżetu w roku 2018 i udzielili mu absolutorium. Pięcioro z nich wstrzymało się od głosu.

Absolutorium dla wójta
Zbigniew Kudrzycki po otrzymaniu absolutorium przyjmował gratulacje, m.in. od kierownik ŚDS w Orzeszkach Eweliny Osowieckiej

Przedstawiając sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r., wójt Zbigniew Kudrzycki zwracał uwagę, że jego konstrukcja już od lat zdeterminowana jest skromnymi możliwościami wynikającymi z niskich dochodów własnych. W 2018 r. wyniosły one 5,1 mln zł, co stanowiło zaledwie 17% ogółu dochodów. Na pozostałą część złożyły się środki z zewnątrz: subwencje - 11 mln (37%) i dotacje - 13,7 mln (46%).

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.