Radni powiatowi przyjęli budżet na 2021 r. Na liście inwestycji znalazło się jedenaście zadań. Najwięcej dotyczy rozbudowy i przebudowy dróg. Kontynuacji doczeka się także budowa drugiego etapu ścieżki rowerowej na nieczynnej linii kolejowej do Biskupca.

Akcent na ścieżkę i drogi
Kontynuacja budowy ścieżki rowerowej na nieczynnej linii kolejowej do Biskupca pochłonie 4,1 mln zł

Na ostatnim w minionym roku posiedzeniu radni powiatu przyjęli budżet na 2021 r. Dochody określono w nim na poziomie 96,5 mln złotych. Niemal tyle samo wyniosą wydatki – 96,6 mln złotych. Na inwestycje samorząd powiatowy zamierza przeznaczyć 12,8 mln złotych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.