W poniedziałek 15 lutego koło południa strażacy otrzymali zgłoszenie o drzewie pochylonym nad budynkiem mieszkalnym w Lipowcu.

Akcja
Akcja usuwania drzewa trwała kilka godzin, ale zakończyła się sukcesem

Kiedy ratownicy dotarli na miejsce, stwierdzili, że drzewo jest pęknięte na wysokości około metra i stwarza realne zagrożenie dla mieszkańców. Trzy osoby przebywające w domu opuściły go same jeszcze przed przybyciem straży. W działaniach udział brały dwa zastępy – jeden z JRG Szczytno i jeden z OSP Lipowiec. Strażacy usunęli koronę drzewa stwarzającą największe zagrożenie. Następnego dnia dokończyli działania, uprzątając pozostałości.