Udało mi się niedawno kupić w Stanach Zjednoczonych na jednej z aukcji internetowych album fotograficzny ze zdjęciami Szczytna i powiatu z okresu I wojny światowej. Od razu zauważyłem, że znajdujące się w nim zdjęcia są ciekawe pod względem dokumentalnym oraz że nie były wcześniej nigdzie publikowane. Tylko dwie fotografie zostały opublikowane przez starostę Victora von Posera w jego książeczce o I wojnie światowej w powiecie szczycieńskim.

Album starosty von Posera
Szczytno, kościół katolicki

NA ZLECENIE LANDRATA

Im bardziej zacząłem się temu albumowi przyglądać, tym był on dla mnie coraz bardziej interesujący. Okazuje się, że został przygotowany na zlecenie starosty Posera. Był on szczycieńskim landratem od 1 listopada 1914 r. do stycznia 1945 r. i zostawił po sobie istotne relacje na temat tego, co się działo w powiecie szczycieńskim w trakcie I wojny światowej. Część zdjęć jest opisana w albumie, a część na dwóch kartkach maszynopisu. Opisy te są autorstwa samego starosty. Obok standardowych ujęć zniszczeń wojennych, w albumie zobaczyć można zaskakujące fotografie zniszczeń oraz postępującej odbudowy miasta. Ważnym dla historii Szczytna jest zdjęcie przedstawiające wymarsz szczycieńskiego batalionu strzelców na wojnę. Batalion do Szczytna wrócił dopiero 17 grudnia 1918 roku.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.