Wystarczy grupa ludzi i kilka pomysłów, by zrobić coś dla miasta. Od czerwca 2004 roku działa chrześcijańsko-kulturalno-sportowe Stowarzyszenie "Nawa", którego członkowie organizują mnóstwo imprez sportowych i kulturalnych.

Alternatywa dla aktywnych

WIERNI I AKTYWNI

Prezes stowarzyszenia Marię Ziółek urzekły obchody piętnastej Parafiady organizowanej w Warszawie. Postanowiła przenieść ten rodzaj zabawy na grunt Szczytna. Pomysł poparło kilka osób, wśród nich był obecny wiceprezes stowarzyszenia Krzysztof Wilczek. - Głównym przejawem integracji mieszkańców jest msza święta i to wszystko - tłumaczy - chcemy to zmienić.

Potrzebne były osoby nadzorujące cały projekt, więc powstało stowarzyszenie "Nawa". Nazwa kojarzyła się jednoznacznie z częścią kościoła. Rozszyfrowanie jej brzmi - Nowa Alternatywa Wierni - Aktywni. Działalność grupy stała się alternatywą dla tych, którzy pragną połączyć wiarę, naukę, sport, muzykę i dobrą zabawę.

NIEZWYKŁY PATRON

Patronem stowarzyszenia jest ks. prałat Robert Dziewiatowski, nieżyjący już proboszcz parafii Świętego Stanisława Kostki. - Był postacią inspirującą - wspomina księdza Krzysztof Wilczek - niezwykłą osobą wśród księży, z ogromnym zaangażowaniem i sercem wychodził naprzeciw ludziom.

Taka jest właśnie "Nawa" - poszukuje wciąż nowych sposobów, by inspirować ludzi do działania, szukają też chętnych do współpracy i prywatnych sponsorów. Potrafią zorganizować imprezę, na którą nie dostali od władz miasta ani złotówki.

NIE WYCHYLAJ SIĘ ZA BARDZO

Krzysztof Wilczek twierdzi, że jednym z zadań grupy jest promowanie miasta. - Imprez jest coraz mniej - tłumaczy Krzysztof Wilczek. - Rada Organizacji Pozarządowych województwa Warmińsko-Mazurskiego, której celem jest reprezentowanie i integrowanie organizacji pozarządowych, nie robi nic, co zasługiwałoby na uwagę. Nie mamy też wielkiego wsparcia i aprobaty Urzędu Miejskiego dla naszych inicjatyw. Na tegoroczną parafiadę otrzymano znacznie mniej pieniędzy niż w minionym roku.

SZOKUJĄ I PROMUJĄ

Wszyscy z pewnością pamiętają, jak członkowie "Nawy" wyczyścili na początku maja br. popiersie Henryka Sienkiewicza w 159. rocznicę śmierci pisarza. Do tego potrzebne były tylko szampon i szczotka. Znacznie więcej wysiłku kosztowało udekorowanie szczycieńskiego ronda ogromnym koszykiem wielkanocnym. Ten świąteczny prezent dla mieszkańców wzbudził zainteresowanie dziennikarzy z innych miast, którzy przyjeżdżali tu po świąteczny nastrój. Zbudowanie koszyka wymagało zjednania sobie leśnictwa, wyprawy po śniegu, by zdobyć materiały do budowy, zorganizowania chętnych i dwutygodniowego budowania gigantycznych jaj. - Zabrało nam to cały tydzień, ale było przy tym wiele radości - opowiada Maria Ziółek.

Wydarzeniem o szerokim wydźwięku prasowym stał się też zainicjowany przez stowarzyszenie "Bieg po schodach po Danuśkę". Uczestnicy konkursu musieli pokonać 185 schodków ratuszowej wieży, aby otrzymać pamiątkową chustę od Danuśki. Na czas konkurencji ratusz zmienił się nie do poznania, stał się obiektem sportowym. Krzysztof Wilczek z przyjemnością obserwuje zaangażowanie członków stowarzyszenia we wspólną działalność - Niektórzy nawet zbierają puszki, by zapłacić składki członkowskie, zależy nam na takich osobach. Bo "Nawa" to nie tylko alternatywa dla mieszkańców, to także szansa dla tych, którzy pragną zaistnieć społecznie i czerpać z tego satysfakcję.

Joanna Jarmołowska

WIZYTÓWKA "NAWY"

data zarejestrowania: 8 października 2004

zarząd stowarzyszenia: prezes - Maria Ziółek, wiceprezes - Krzysztof Wilczek, Artur Trochimowicz, Janina Ślesicka, Marta Ziółek, Jadwiga Janiszewska

cele działalności: organizacja imprez masowych, zagospodarowanie czasu wszystkim mieszkańcom, niezależnie od wieku, działalność na rzecz pomocy potrzebującym, dzieciom i młodzieży w trudnych sytuacjach, propagowanie kultury fizycznej i kultury osobistej,

najważniejsze inicjatywy: organizacja pierwszej w Szczytnie Dekanalnej Parafiady, czynny udział w Dniach i Nocach Szczytna, Festyn Seniora - po raz pierwszy najstarsze pokolenie Szczytna bawi się aktywnie razem z nami, Grand Prix Szczytna - popularyzacja masowych biegów jako zdrowego stylu życia, zachęcenia do aktywnego uprawiania sportu, Wyprawa po Danuśkę - widowisko-przygodowo-historyczno-sprawnościowe oparte na legendzie sienkiewiczowskiej, Bieg po schodach po Danuśkę, oprócz tego - Latawcowe Mistrzostwa Szczytna, Bieg Niepodległości, Mikołajkowe Międzyszkolne Zawody Sprawnościowe, Bieg Sylwestrowy, organizacja zawodów sportowych "Streetball".

2005.10.26