Aż 27 procent tegorocznych wydatków gmina Świętajno zamierza przeznaczyć na zadania majątkowe. To najbardziej ambitny plan spośród wszystkich samorządów powiatu szczycieńskiego. Jego pełne powodzenie warunkuje jednak pozyskanie z funduszy unijnych dofinansowania w wysokości 2,3 mln zł.

Ambitny budżet z warunkami
Dwie duże inwestycje obejmą ulicę Dworcową w Świętajnie – budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa drogi

Zadania drogowe dominują w przyjętym przez gminę Świętajno planie inwestycyjnym na rok bieżący. Obejmuje on aż 61 pozycji na kwotę 7,1 mln zł. Dodając do tego środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych przez powiat wzrasta ona do 8,5 mln zł, czyli aż 27% ogółu wydatków.

Najwięcej środków pochłoną przebudowy ulic Sienkiewicza i 12 Stycznia w Spychowie (600 tys. zł), ulicy Dworcowej (726 tys. zł), ul. Leśnej (427) i Żymierskiego (279 tys. zł) w Świętajnie oraz kontynuacja przebudowy drogi Spychowo-Koczek (820 tys. zł).

Sporo środków zarezerwowano też na zadania wodno-kanalizacyjne.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.