Od 1 grudnia Areszt Śledczy w Szczytnie w obecnej formie przestanie istnieć. Zostanie przekształcony w Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Olsztynie z przeznaczeniem na zakład karny typu zamkniętego dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. To skutek reformy więziennictwa, którą rząd przeprowadza w całym kraju.

Areszt tylko dla
W szczycieńskim areszcie służbę pełni 72 funkcjonariuszy. Kierownictwo placówki zapewnia, że w związku z reorganizacją nadal będą oni zatrudnieni w Służbie Więziennej

REORGANIZACJA OD GRUDNIA

W całym kraju w tym roku zniknie 29 zakładów karnych i aresztów śledczych. 14 jednostek już przekształcono w oddziały zewnętrzne, 14 zlikwidowano z końcem listopada, a jeden połączono z aresztem śledczym. Wprowadzane przez ministerstwo sprawiedliwości zmiany wpisują się w prowadzoną przez rząd reformę więziennictwa. Chodzi o likwidację małych, wyeksploatowanych jednostek penitencjarnych. W Polsce ponad połowa więzień, w tym obiekt w Szczytnie, została zbudowana jeszcze przed II wojną światową, a niektóre liczą nawet ponad 200 lat. Prace modernizacyjne w nich wymagały zgody konserwatora zabytków i ogromnych środków finansowych. Ich likwidacja ma przynieść korzyści finansowe, a także dać oszczędności, które pójdą m.in. na podwyżki pensji funkcjonariuszy.

Reorganizacja czeka także Areszt Śledczy w Szczytnie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.