W Galerii Sztuki WSPol odbył się wernisaż prac Andrzeja Symonowicza. Architekt, artysta plastyk, projektant wnętrz, a także autor tekstów kabaretowych i felietonista „Kurka Mazurskiego” zaprezentował część swojego bogatego dorobku twórczego powstałego na przestrzeni minionego półwiecza.

Artysta ery przedkomputerowej
Chętnych do obejrzenia prac Andrzeja Symonowicza nie brakowało. Przy okazji autor opowiadał ciekawostki i anegdoty związane z ich powstawaniem

Andrzej Symonowicz to człowiek wielu talentów i pasji. W 1969 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, a w latach późniejszych również artysty plastyka. Jest także, o czym zapewne nie wszyscy wiedzą, autorem tekstów kabaretowych, karykaturzystą, a od 11 lat także felietonistą „Kurka Mazurskiego”. Od 15 lat mieszka w Szczytnie, gdzie jeszcze do niedawna pracował jako autor ekspozycji w Muzeum Mazurskim.

Wystawa otwarta w miniony czwartek w Galerii Sztuki WSPol stanowi podsumowanie 50 lat jego aktywności zawodowej. Wyeksponowano na niej plastyczno – architektoniczne dokonania, realizowane głównie na zamówienie, pominięto zaś te powstałe z wewnętrznej potrzeby. - U ludzi sztuki cenię profesjonalizm. Natomiast mniej cenię tych, którzy tworzą, bo muszą, takich Janków Muzykantów – zwierzał się przybyłym na wernisaż Andrzej Symonowicz.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.