RÓŻNE TEORIE

Baby pruskie stały się od jakiegoś czasu jednym z symboli naszego regionu. Ich wizerunek wykorzystywany jest również w promocji.

Baby pruskie
Bartel i Gustebalda, baby pruskie z Bartoszyc. Posągi te nie zmieniły lokalizacji od czasów przedwojennych. O Bartlu (to ten wyższy) mamy informację, że stał przed miejscową gospodą w 1706 r. Zwrócił na niego uwagę Fryderyk zu Anhalt dowódca regimentu piechoty w Bartoszycach. Z inicjatywy generała Bartel został w 1769 r. przeniesiony na rynek i ulepszony. Dodano mu na plecach hebrajskie i łacińskie napisy. Został przerobiony na św. Bartłomieja założyciela Bartoszyc i już w XVIII stał się promocyjnym hitem

Tak naprawdę nie wiadomo czym były baby pruskie. Do wszystkich pojawiających się i dotyczących ich teorii można mieć poważne zastrzeżenia. Głównie takie, że nie mają one potwierdzenia w źródłach.

Zacznijmy jednak od tego kiedy te kamienne posągi powstały. Według większości hipotez stało się to we wczesnym średniowieczu. Jednak, o dziwo, nie wspominają o nich zazwyczaj szczegółowe krzyżackie kroniki i dokumenty. Jest rzeczą niemożliwą, by Krzyżacy nie zwrócili uwagi na kamienne posągi o ludzkich kształtach. Gdyby się na takowe związane z pogańskim kultem kamienie natknęli, to z lubością wspominaliby o ich niszczeniu. Obecnie znanych jest z literatury 21 posągów uważanych za baby pruskie. Z tej liczby część na pewno jest kopiami. Być może część ma dorobione niektóre elementy, na przykład trzymane w rękach rogi. Pewne średniowieczne pochodzenie ma tylko 11 posągów.

Czym były i co wyobrażały baby pruskie?

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.