Wszystkie krany w Szkole Podstawowej w Rudce są nieczynne. Nauczyciele i uczniowie muszą korzystać ze szkolnego hydrantu.

Bakterie nie opuszczają szkoły
Odcinek wodociągu zasilający budynek szkoły w Rudce został wyłączony z eksploatacji. Obecnie prowadzona jest tam wewnętrzna dezynfekcja sieci

Gospodarstwa zaopatrywane w wodę z wodociągów w Romanach i Wawrochach mogą już z niej korzystać bez żadnych ograniczeń. W kolejnych pobranych przez sanepid próbkach nie stwierdzono już obecności bakterii. Wyjątek stanowi budynek Szkoły Podstawowej w Rudce.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.