W minionym tygodniu odbyło się zebranie przedstawicieli Banku Spółdzielczego podsumowujące jego ubiegłoroczną pracę. Podczas posiedzenia współpracownicy gratulowali prezesowi Krzysztofowi Karwowskiemu niedawnego wyboru na stanowisko Przewodniczącego Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP oraz otrzymania Złotej Honorowej Odznaki im. Franciszka Stefczyka „Za zasługi dla bankowości spółdzielczej”.

Bank Spółdzielczy podsumował rok
Prezes Krzysztof Karwowski przedstawił sprawozdanie z działalności banku w 2022 r.

W miniony czwartek w restauracji „Zacisze” obradowało zebranie przedstawicieli Banku Spółdzielczego. Jego celem było podsumowanie minionego roku. Okazał się on dla szczycieńskiego banku pomyślny, o czym świadczy osiągnięty wynik finansowy wynoszący blisko 18, 5 mln złotych. Szczegółowe sprawozdanie z funkcjonowania BS przedstawił prezes Krzysztof Karwowski. Zanim to jednak nastąpiło, współpracownicy pogratulowali mu niedawnego wyboru na Przewodniczącego Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP oraz otrzymania Złotej Honorowej Odznaki im. Franciszka Stefczyka „Za zasługi dla bankowości spółdzielczej”.

Zdalnie z uczestnikami połączyła się wiceprezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, prof. Małgorzata Iwanicz – Drozdowska. Gratulując osiągniętego wyniku w 2022 r. przewidywała, że podobnie dobry może on być również w roku bieżącym, a to za sprawą wysokich stóp procentowych. Zaznaczała jednak, że kolejne lata mogą nie być już tak udane w związku z ich możliwą obniżką. Wyraziła jednocześnie nadzieję, że Bank Spółdzielczy poradzi sobie także i w tej sytuacji.

Przedstawiciele banku nie mieli uwag do działalności prezesa i zarządu, czemu dali wyraz, udzielając im jednogłośnie absolutorium.

(ew)