Już nie za pośrednictwem internetu, ale bezpośrednio w sali MDK-u będzie można zgłaszać uwagi projektantowi do przebiegu trasy planowanej obwodnicy Szczytna.

Będą bronić trzeciego wariantu
Większość mieszkańców gminy Szczytno jest za wariantem trzecim z modyfikacjami zaproponowanymi przez Adama Wardęckiego (z prawej). Wspierają ich w tym władze gminy

Zgodnie z zapowiedzią dyrektora olsztyńskiego oddziału GDDKiA Mirosława Nicewicza, w czwartek 19 maja o godz. 16.00 w MDK-u odbędzie się drugie spotkanie informacyjne dotyczące opracowywanego studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla budowy obwodnicy Szczytna. Przypomnijmy, że pierwsze spotkanie miało miejsce pod koniec lutego. Dyskutanci zabierali głos za pośrednictwem internetu, bo, jak tłumaczyli organizatorzy, taką formę kontaktu podyktowały im względy bezpieczeństwa zdrowotnego. Teraz kontakt mieszkańców z przedstawicielami inwestora i biura projektowego będzie już bezpośredni.

Czy również będą towarzyszyć temu duże emocje?

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.