Płozy, to pierwsza miejscowość w gminie Szczytno, w której powstanie lokalna oczyszczalnia ścieków służąca mieszkańcom. Urzędnicy wyliczyli, że podłączenie się do istniejącej sieci, skąd ścieki trafiają do oczyszczalni w Nowym Gizewie, byłoby zbyt kosztowne.

Będą mieli swoją oczyszczalnię
Oczyszczalnia w Płozach ma być tak zaprojektowana, by w przyszłości mogła przyjmować ścieki z sąsiednich miejscowości

Biuro Projektów Inżynierskich ze Szczytna wykona dokumentację projektową budowy oczyszczalni ścieków w Płozach, a także sieci kanalizacyjnej w tej miejscowości i Prusowym Borku. Za usługę otrzyma 227,5 tys. zł. Druga firma, która stanęła do przetargu – Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu nie dość, że nie przedstawiła kompletu wymaganych dokumentów, to jeszcze zaoferowała wykonanie zadania za kwotę wyższą … czterokrotnie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.