Regulaminy nagradzania za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe bądź artystyczne będą musiały być zmienione. Samorząd nie może już przyznawać stypendiów uczniom w przypadku, gdy uczęszczają oni do szkół nie znajdujących się na jego terenie.

Będą nagradzać prymusów, ale tylko ze swoich szkół
Na wypłatę stypendiów dla uczniów gmina Szczytno do tej pory przeznaczała co roku ponad 100 tys. zł. Teraz lista nagradzanych się skurczy

To dla miasta i gminy Szczytno prawdziwa rewolucja. Do tej pory samorząd wiejski przyznawał nagrody finansowe mieszkającym na swoim terenie uczniom szkół podstawowych, a wcześniej także i gimnazjów, również w przypadku, gdy uczęszczali oni do placówek znajdujących się w mieście. Proporcje nagradzanych rozkładały się mniej więcej po połowie. Teraz będzie to niemożliwe. Wszystko za sprawą wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 11 maja br., który zapadł w efekcie zaskarżenia uchwały Rady Gminy Szczytno przez miejscową prokuraturę. Ta uznała, a sąd to potwierdził, że zapisy Regulaminu Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży funkcjonującego na terenie gminy Szczytno są niezgodne z ustawą o systemie oświaty.

GMINA ZMIENIA REGULAMIN ...

Gmina Szczytno bardzo szybko dostosowała się do wyroku sądu i już na najbliższej sesji radni będą głosować nad przyjęciem nowego regulaminu.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.