Gmina Rozogi już niedługo wzbogaci się o dwie nowe sale gimnastyczne. Zmodernizowane zostaną też trzy odcinki dróg, dzięki czemu ich dotychczasową nawierzchnię żwirową pokryje asfalt. O przystąpieniu do tych inwestycji zadecydowali radni podczas ostatniej sesji Rady Gminy (24 marca).

Będą nowe drogi i sale

POROZUMIENIE Z POWIATEM

Gmina Rozogi zdecydowała się na współfinansowanie inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych. Porozumienie ze starostwem dotyczyć będzie trzech wspólnych zadań. Do modernizacji drogi Faryny - Borki Rozoskie gmina dołoży 100 tys. zł, Rozogi - Spaliny - 150 tys. zł, a Dąbrowy - Antonia - 200 tys. zł. Wspólnymi siłami gminy i starostwa zostanie też zbudowany chodnik w Łuce, udział gminy będzie polegał na pokryciu kosztów robocizny.

Do tej pory władze Rozogów niechętnie podchodziły do partycypowania w kosztach modernizacji dróg przynależnych powiatowi. Skąd zmiana opcji?

- Jest możliwość skorzystania ze środków pomocowych, dzięki czemu można wykonać kawał dobrej roboty - tłumaczy wójt Zapert. - Po tych drogach jeżdżą autobusy dowożące nasze dzieci do szkół - dodaje. W efekcie zaplanowanych inwestycji dotychczasowe drogi żwirowe zostaną wzmocnione i pokryte asfaltem.

SALE GIMNASTYCZNE

Gminie przybędą też nowe sale gimnastyczne przy szkołach podstawowych w Klonie i Dąbrowach. Radni podjęli na razie zobowiązanie o przeznaczeniu 50 tys. zł na wykonanie dokumentacji technicznych. Rozpoczęcie budowy nastąpi prawdopodobnie za rok. Koszt jednej hali wyniesie ok. 600 tys. zł.

ŚWIETLICA W KSIĘŻYM LASKU

Na wniosek mieszkańców Księżego Lasku, poparty rekomendacją Gminnego Ośrodka Kultury, radni postanowili zagospodarować obiekt po nieczynnej już od kilku lat szkole podstawowej na świetlicę wiejską. Puste pomieszczenia od dłuższego czasu mieszkańcy Księżego Lasku wykorzystują do swoich potrzeb. Ostatnio zorganizowali w nich bal sylwestrowy i zabawę weselną.

Wcześniej również na świetlicę przeznaczono dwa pomieszczenia zlikwidowanej szkoły w Występie. Pozostała część budynku została zaadaptowana na mieszkania.

Takiego rozwiązania nie da się niestety zastosować w przypadku nieczynnej od września ub.r. szkoły w Orzeszkach. Duży gmach władze gminy zamierzają sprzedać, a z części uzyskanych środków wybudować świetlicę wiejską.

- Mamy w tej sprawie akceptację mieszkańców Orzeszek - zapewnia wójt Zapert.

POŻEGNANIE KIEROWNIK GOPS

Podczas sesji uroczyście pożegnano odchodzącą na emeryturę kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krystynę Dąbkowską. Przez całe swoje życie zawodowe związana była z pomocą społeczną, najpierw jako pracownik socjalny, a od 1990 r. jako szefowa GOPS. Żegnając kierownik w imieniu własnym i współpracowników wójt Józef Zapert przypomniał jej zasługi, podkreślając, że fachową radą i pomocą wspierała tych, którzy z różnych powodów nie mogą sobie poradzić w swoim życiu i życiu swoich rodzin.

- Za tę długoletnią, konsekwentną i samarytańską pracę dla dobra mieszkańców naszej małej ojczyzny składam serdeczne podziękowanie - mówił wójt, wręczając Krystynie Dąbkowskiej bukiet kwiatów.

Nową kierownik GOPS-u będzie Jolanta Polańczuk.

(olan)

2006.04.05