Rozpoczyna się wymiana tabliczek informacyjnych z nazwami ulic w Szczytnie. Związane z tym prace potrwają do końca maja. Wątpliwości wzbudza jednak tryb wyłonienia wykonawcy.

Będą nowe tabliczki
Nowe tabliczki w miejsce starych mają się pojawić w całym mieście do końca maja

Stare, mające po kilkanaście lat tabliczki z nazwami ulic w Szczytnie, doczekają się wreszcie wymiany. Czas na to najwyższy – część z nich jest już zupełnie nieczytelna, inne zostały uszkodzone lub zniszczone przez wandali. Wymianę tabliczek zapowiedział na swoim portalu społecznościowym burmistrz Krzysztof Mańkowski. Jak informuje, potrwa ona do końca maja i będzie prowadzona stopniowo, począwszy od obrzeży miasta do centrum. Włodarz zapewnia, że nowe oznakowanie będzie czytelne zarówno dla mieszkańców jak i turystów.

Zamieszczona przez burmistrza informacja nie pozostała bez echa. Jolanta Magierowska, właścicielka firmy „Printex” zwróciła się do niego z pytaniami o to, kto jest wykonawcą przedsięwzięcia, gdzie można było się dowiedzieć, że miasto takowego poszukuje i jakim kryteriom należało sprostać, aby dostać zlecenie.

O odpowiedzi poprosiliśmy także i my. W imieniu burmistrza Mańkowskiego udzieliła ich nam naczelnik Wydziału Gospodarki Miejski Katarzyna Hrybek – Dudek. Całkowite wynagrodzenie wykonawcy wyniosło 6 734,25 zł z podatkiem VAT. Realizacja zamówienia polegającego na dostawie i montażu tabliczek z nazwami ulic została zlecona firmie Fabryka Marcina Manelskiego z siedzibą w Lipowej Górze Wschodniej. Jak wyjaśnia naczelnik, wykonawcę wyłoniono w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień o wartości niższej niż 130 tys. zł netto. - W związku z tym nie ma obowiązku zamieszczania zapytania ofertowego na stronie internetowej zamawiającego bądź w prasie lokalnej – tłumaczy Katarzyna Hrybek – Dudek.

Te wyjaśnienia nie do końca satysfakcjonują Jolantę Magierowską. Przyznaje, że czuje się pomijana, nie tylko przez miasto, w tego typu zapytaniach ofertowych, choć jej firma należy do najstarszych w tej branży w Szczytnie. Według niej informacje o zapytaniach powinny być umieszczane na stronie internetowej miasta.

(ew)