Przewidziany w tegorocznym budżecie rekordowy udział inwestycji sprawi, że powiatowi urzędnicy będą musieli się bardzo postarać, żeby sprostać postawionym sobie zadaniom.

Będą szukać kasy

JEST BEZPIECZNIE

Budżet na rok 2006 ogółem wynosi 64 mln 135 tys. zł. Zaplanowano 56 mln 618 tys. zł. wpływów, co daje deficyt w wysokości 7 mln 516 tys. zł. Znaczną część środków starostwo przeznaczy na wydatki inwestycyjne. Ich współczynnik wynosi aż 38,96% wydatków ogółem i zamyka się kwotą 24 mln 989 tys. zł. Warto wspomnieć, że w latach ubiegłych ani razu nie udało się osiągnąć tak wysokiego poziomu. W roku 2003 współczynnik wydatków inwestycyjnych wyniósł około 16% wydatków ogółem, rok później 25 %, a w 2005 26 %.

- Wysoki udział inwestycji przewidzianych w budżecie sprawia, że jego realizacja będzie zadaniem trudnym i wymagającym od zarządu powiatu stałego zabiegania o środki z zewnątrz. Jest w nim wiele niewiadomych, ale uważam go za jak najbardziej realny i stosunkowo bezpieczny. Pod względem pozostających do dyspozycji wolnych środków nasz powiat zajmuje jedną z czołowych pozycji w kraju - mówi Henryk Samborski, skarbnik powiatu. Jednocześnie podkreśla, że kształt budżetu nie ma nic wspólnego ze zbliżającymi się wyborami.

- Wydatki inwestycyjne zawsze planowane są na nieco wyższym poziomie, po to żeby aktywnie szukać źródeł finansowania projektów. Jeśli w planach brakuje zadań, to nie można ubiegać się o środki na ich realizację. Nie ma w tym żadnej polityki - tłumaczy Samborski.

SZPITAL I SALA

Głównym zadaniem, jakiemu w bieżącym roku chcą sprostać władze powiatowe, jest rozbudowa szpitala w celu dostosowania go do standardów unijnych. Modernizacja szczycieńskiego ZOZ pochłonie 6 mln zł, co stanowi blisko połowę szacunkowej kwoty 13 mln zł, na jaką wycenia się całość prac.

- Na rozbudowę szpitala będziemy się starali pozyskać również środki zewnętrzne. Liczymy tutaj na wsparcie władz wojewódzkich. Modernizacja ZOZ jest dla nas priorytetem - mówi Henryk Samborski.

Kolejną dużą inwestycją jest budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3. Na ten cel zabezpieczono już kwotę 1,5 mln zł. 1 mln 150 tys. zł starostwo planuje pozyskać z dopłat do gier liczbowych. Umowa z wykonawcą została już zawarta i wkrótce powinny ruszyć prace. Budowa sali ma pochłonąć w sumie 3 mln 700 tys. zł.

Oprócz wymienionych zadań, władze powiatowe będą kontynuować rozpoczęte wcześniej remonty dróg. Między innymi ma być dokończona przebudowa odcinka drogi Faryny-Borki Rozoskie-Długi Borek. Kontynuowana będzie również budowa chodników we wsiach, którą powiat realizuje w ścisłej współpracy z samorządami gminnymi. Łącznie inwestycje drogowe będą kosztować około 6 mln zł.

Powiat stara się sukcesywnie rozszerzać działalność w sferze opieki społecznej. Wyrazem tego jest między innymi adaptacja pomieszczeń w budynku przychodni przy ulicy Skłodowskiej-Curie na mieszkania chronione. Ma w nich zamieszkać ośmiu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Środki na to zadanie pochodzą z budżetu powiatu, wpłat indywidualnych i kwoty pozyskanej z ministerstwa infrastruktury. Łączny koszt zadania to 98 tys. zł. Kolejną inwestycją w tej dziedzinie jest rozbudowa Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej tak, aby z jego oferty mogła skorzystać większa niż dotychczas liczba niepełnosprawnych. Na ten cel powiat przeznaczył łącznie 1 mln 275 tys. zł.

CO ZE STRAŻNICĄ

W zawieszeniu znalazła się budowa nowej siedziby straży pożarnej. Wprawdzie w budżecie przewidziano na ten cel 2 mln zł, jednak pieniądze miałyby pochodzić z dotacji państwowej, a w chwili obecnej budżet państwa nie przewiduje przekazania żadnych środków na realizację zadania.

- Ani ja, ani starosta, ani zarząd nie poddamy się i będziemy przekonywać dysponentów środków z budżetu państwa, że budowa strażnicy powinna zostać sfinalizowana jak najszybciej, tym bardziej, że de facto jest to zadanie państwa - deklaruje Samborski. Dotychczas na budowę obiektu, kosztem innych zadań, powiat przeznaczył 1 mln 700 tys. zł, co stanowi kwotę blisko dwa razy większą od dotacji państwowych.

W tym roku nie rozpocznie się planowana wcześniej modernizacja ZSZ nr 2 związana z dostosowaniem bazy gastronomicznej i hotelarskiej województwa do standardów unijnych. Powiat szczycieński jako pierwszy w regionie opracował dokumentację techniczną. Tymczasem zarząd województwa, głównie z braku środków zdecydował, że z rozpoczęciem zadania należy poczekać do momentu, kiedy inni partnerzy przedsięwzięcia - Mrągowo, Olsztyn i Ostróda uporają się z etapem dokumentacyjnym. Prace, polegające na budowie sali gimnastycznej, łącznika i nowych pomieszczeń lekcyjnych, ruszą najprawdopodobniej w 2007 roku i będą kosztowały ok. 5 mln zł.

Wojciech Kułakowski

2006.01.11