Miasto zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na wykonanie badań archeologicznych i koncepcji zagospodarowania terenu parku przy ul. Skłodowskiej – Curie. Taką odpowiedź otrzymali od burmistrza Mańkowskiego radni klubu „Wszystko dla Szczytna – PSL”, którzy wcześniej zwrócili się do niego o odtworzenie dawnego charakteru tego miejsca.

Będą szukać kasy na park
Jeden z miejskich wniosków do Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków ma dotyczyć parku na ul. Skłodowskiej - Curie

Przed dwoma tygodniami pisaliśmy o inicjatywie radnych klubu „Wszystko dla Szczytna - PSL”, którzy wystąpili do burmistrza Krzysztofa Mańkowskiego z interpelacją w sprawie rewitalizacji parku przy ul. Skłodowskiej – Curie. Postulują oni odtworzenie dawnego układu ścieżek, przywrócenie stawu, budowę kameralnego amfiteatru, tężni solankowej oraz wielofunkcyjnego obiektu sportowego. Jak tłumaczył nam szef klubu Rafał Kiersikowski, chodzi o to, aby to zaniedbane dziś miejsce, stało się miejską atrakcją o charakterze rodzinno – kulturalnym.

W odpowiedzi na interpelację radnych

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.