Chociaż wójt gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak otrzymał jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium, nastroje panujące w jedwabieńskim samorządzie nie sprzyjają świętowaniu. To za sprawą spadku dochodów. Zdaniem wójta winna była nie tylko pandemia, ale, i to przede wszystkim, uderzająca w samorządy podatkowa polityka państwa.

Będzie jeszcze gorzej
Przebudowa drogi w Lipnikach, zrealizowana z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych, to jedna z największych ubiegłorocznych inwestycji w gminie Jedwabno

DUSZENIE SAMORZĄDÓW

Pod koniec czerwca odbyła się sesja Rady Gminy Jedwabno, podczas której omówiony został „Raport o stanie gminy” oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Przedstawiając ten pierwszy dokument, wójt Sławomir Ambroziak zwracał uwagę na znaczący spadek dochodów samorządu. Według niego wpływ na to miały dwa czynniki. Pierwszy to pandemia, która w poważnym stopniu ograniczyła działalność branży turystycznej, odgrywającej największą rolę w gospodarce gminy. - Hotele i pensjonaty przez dłuższy czas były zamknięte. To spowodowało zmniejszone wpływy z podatków – mówił wójt. Jako drugi, znacznie poważniejszy powód, wskazał finansową politykę państwa, w tym obniżenie stawki podatkowej o 1% oraz zwolnienie z daniny osób poniżej 26. roku życia. - W efekcie nasze dochody były mniejsze o 5%, mimo tego, że rada podniosła stawki podatkowe dla mieszkańców i przedsiębiorców – zauważał Ambroziak.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.