Poeta, prozaik, reżyser teatralny i dziennikarz Roman Maciejewski – Varga obchodził w Muzeum Mazurskim 50-lecie pracy twórczej. W spotkaniu uczestniczyli miłośnicy jego twórczości, przedstawiciele władz samorządowych, ale też aktorzy stworzonego przez niego przed laty Teatru „Etiuda”, zdobywającego laury podczas festiwali i konkursów rangi ogólnopolskiej.

Benefis Romana Maciejewskiego-Vargi
Ewa Zbroja z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, była aktorka założonego przez Romana Maciejewskiego - Vargę teatru „Etiuda” mówiła, że było to miejsce dające przestrzeń do wyrażania siebie i szukania własnego języka

OLECKIE POCZĄTKI

Benefis z okazji 50-lecia pracy twórczej Romana Maciejewskiego – Vargi odbył się w piątek w Muzeum Mazurskim. Wzięli w nim udział nie tylko miłośnicy twórczości artysty, ale też przedstawiciele władz samorządowych oraz dawni aktorzy założonego przez niego amatorskiego teatru „Etiuda” działającego przez piętnaście lat przy ówczesnej szkole oficerskiej. W rozmowie z kierownikiem muzeum Klaudiuszem Woźniakiem, pochodzący z Olecka artysta wspominał m.in. swoje trudne, naznaczone wczesną utratą matki dzieciństwo oraz początki fascynacji literaturą. Młody Roman jeszcze w Olecku rozpoczął współpracę z amatorskim teatrem „Meluzyna” prowadzonym przez swoją polonistkę Jadwigę Miedziewską i jej męża. Po ukończeniu szkoły średniej w Białymstoku powrócił do rodzinnego miasta, gdzie przez jakiś czas pracował jako kierowca.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.