Pandemia koronawirusa odcisnęła piętno na życiu każdego z nas. Musieliśmy szybko dostosować się do nowej rzeczywistości. Także nasze dotychczasowe przyzwyczajenia musiały ulec diametralnym zmianom. Dziś pandemia nie tylko nie odpuszcza, ale również przybiera na sile.

W tej trudnej sytuacji priorytetem musi być zapewnienie bezpieczeństwa seniorom, czyli tym, którzy znajdują się w grupie największego ryzyka. Do działań rządu zaliczyć można decyzję o przekazaniu 38 mln zł na wsparcie domów pomocy społecznej. Środki te zostaną przeznaczone na zakup artykułów ochrony osobistej.

Wcześniej – w kwietniu i czerwcu br. - z rezerwy celowej budżetu państwa przekazano łącznie 50 mln zł na wsparcie samorządów w prowadzeniu tych placówek.

Ponadto, na wsparcie kadry i mieszkańców domów pomocy społecznej w czasie pandemii, przeznaczono ok. 327 mln zł z unijnych środków i budżetu państwa.

Ponadto, przeznaczono ponad pół miliarda złotych ze środków unijnych i budżetu państwa na projekty mające na celu łagodzenie negatywnych skutków epidemii.

W ramach tych środków, w trybie nadzwyczajnym wybranych zostało 16 projektów na łączną kwotę ok. 327 mln zł, których celem jest wsparcie kadry i mieszkańców domów pomocy społecznej. Projekty są realizowane w każdym województwie przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej.

Dzięki projektom możliwe jest sfinansowanie m.in.: dodatkowego wynagrodzenia w formie dodatków dla pracowników, przeprowadzania testów na obecność COVID-19 dla domów pomocy społecznej, doposażenia stanowisk pracy w domach pomocy społecznej w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią, zatrudnienia nowych osób do świadczenia usług w domach pomocy społecznej, np. opiekunów, rehabilitantów, czy przygotowanie miejsc odbywania kwarantanny.

To nie wszystko. Jeszcze na początku pandemii do placówek pomocy społecznej, w tym DPS, dostarczone zostały płyny dezynfekujące, rękawiczki i maseczki ochronne, przyłbice i kombinezony ochronne.

Kolejnym rozwiązaniem skierowanym do osób starszych jest powrót godzin dla seniorów. Od godz. 10.00 do 12.00 osoby w wieku powyżej 60 lat mogą bez przeszkód dokonać zakupów w sklepach spożywczych, drogeriach i aptekach, z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego.

Bezpieczny senior - bezpieczeństwo seniorów w czasie pandemii koronawirusa