Kosztem 90 mln w Olsztynie ma powstać biogazownia, która będzie przerabiać na prąd bioodpady i osady ściekowe z należących do ZGOK gmin powiatu szczycieńskiego i innych wchodzących w skład subregionu olsztyńskiego. Inwestycja ma zmniejszyć koszty przerobu pochodzących z nich odpadów.

Biogazownia za 90 milionów
Wójt gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak (z prawej) z prezesem ZGOK Olsztyn Mariuszem Rychcikiem po głosowaniu nad budową biogazowni podczas Zgromadzenia Wspólników spółki

Decyzję o budowie biogazowni podjęto na ubiegłotygodniowym Zgromadzeniu Wspólników Spółki ZGOK Olsztyn.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.