W tym roku Państwowa Straż Pożarna obchodzi jubileusz 30-lecia powstania. Od trzech dekad strażacy zawodowi z PSP ramię w ramię z ochotnikami z OSP zmagają się z żywiołami i wyjeżdżają do wypadków, ratując ludzkie życie i mienie. W ostatnim okresie na szczególną uwagę i uznanie zasługują działania strażackie w ramach walki z pandemią koronawirusa i wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy.

Bogu na chwałę, ludziom na ratunekW maju br. w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego odbywały się uroczyste obchody Dnia Strażaka. Podczas uroczystości przekazano samochody i sprzęt ratowniczo-gaśniczy komendom PSP i jednostkom OSP oraz wręczono odznaczenia, wyróżnienia i awanse w stopniach służbowych. Obchody Dnia Strażaka są doskonałą okazją, aby docenić tych, którzy skutecznie niosą pomoc innym, często narażając własne zdrowie i życie.

Czas jubileuszu to również dobra pora na podsumowanie ubiegłego roku i przedstawienie planów na przyszłość. Dzięki olbrzymiemu wsparciu z budżetu państwa w roku ubiegłym był możliwy zakup pojazdów, sprzętu i wyposażenia oraz inwestycje i remonty.

W 2021 roku w jednostkach PSP realizowano zadania budowlane na łączną kwotę ponad 6 mln zł. Zakupiono 37 pojazdów i sprzęt transportowy dla komend PSP za łączną kwotę prawie 22 mln zł. Jednostki OSP otrzymały 16 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, których łączny koszt wyniósł ponad 10 mln. zł.

Zgodnie z „Programem modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025” na budowę, a także modernizację komend i jednostek ratowniczo-gaśniczych w całym kraju rząd zamierza przeznaczyć 800 milionów złotych. Ponadto zwiększona zostanie liczba etatów i miesięczne uposażenie służb mundurowych, które otrzymają również dodatkowy nowoczesny sprzęt.

W ramach Programu do budżetu PSP w naszym województwie wpłynie 39 mln zł (rozłożone na 3 lata), za które rozpoczętych zostanie 7 inwestycji budowlanych w: Ostródzie, Olsztynie, Elblągu, Giżycku, Mrągowie, Iławie i Lidzbarku Warmińskim. Tylko w tym roku zostanie zrealizowany zakup 17 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla komend PSP za kwotę ponad 21 mln zł. W kwietniu br. rozdano promesy na zakup 19 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych do jednostek OSP za blisko 14 mln. zł.

Na zdjęciach obchody Dnia Strażaka w Województwie Warmińsko-Mazurskim