W Lesinach Wielkich do końca lipca powstanie boisko wielofunkcyjne. W ubiegłym tygodniu wicemarszałek Sylwia Jaskulska podpisała z burmistrzem Wielbarka Grzegorzem Zapadką umowę o przyznaniu dofinansowania tego zadania.

Boisko z dofinansowaniem
Umowę podpisali wicemarszałek Sylwia Jaskulska (z prawej) oraz burmistrz Grzegorz Zapadka, któremu towarzyszyła skarbnik Ewa Chmielewska

Kwota przyznanej pomocy wynosi 56 009 złotych i jest wynikiem pozytywnej oceny wniosku złożonego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.