Cztery gminy z powiatu szczycieńskiego znalazły się w gronie beneficjentów, którzy otrzymają „bonusy frekwencyjne” od ministra rolnictwa za dużą frekwencję w wyborach do parlamentu.

Bonusy za frekwencję
Wójt Sławomir Wojciechowski - Serdecznie dziękuję mieszkańcom gminy Szczytno

Tuż przed wyborami do sejmu i senatu rząd ogłosił, że w każdym powiecie gmina do 20 tys. mieszkańców, w której zostanie odnotowana największa frekwencja, otrzyma 1 milion zł dotacji na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej. Jednocześnie takie gminy otrzymają milion złotych z budżetu obywatelskiego na dowolny cel.

Kolejne wszystkie gminy do 20 tys. mieszkańców, w których frekwencja przekroczy 60 procent otrzymają bonus, ale już w wysokości 250 tys. zł na lokalne kluby sportowe oraz kolejne 250 tys. zł na działalność kół gospodyń wiejskich i orkiestr dętych.

Po opublikowaniu wyników wyborów parlamentarnych okazało się, że wśród beneficjentów znalazły się cztery gminy z powiatu szczycieńskiego.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.