Paweł i Łukasz Tarasiukowie, choć są rodzonymi braćmi, to pod wieloma względami się różnią. Łączy ich to, że obaj osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i w przyszłości chcą być lekarzami.

Bracia na szóstkęMŁODSZY Z BRACI - HUMANISTA

Niedawna uroczystość wręczenia nagród wójta gminy Szczytno za najlepsze wyniki w nauce, miała dwóch bohaterów. Byli nimi bracia Paweł i Łukasz Tarasiukowie. Pierwszy z nich uczęszcza do III klasy Gimnazjum nr 1 w Szczytnie, drugi – do VI klasy Szkoły Podstawowej nr 6. Obaj znajdują się na czele list uczniów z najwyższą średnią w gminie, jeden w kategorii gimnazjalistów, drugi – szkół podstawowych. Chłopcy uczą się na prawie samych szóstkach. Średnia Pawła to 5,93, a Łukasza – 6,0. Osiągnięcia młodszego z braci są tym bardziej warte podkreślenia, że rozpoczął on naukę o rok wcześniej niż jego rówieśnicy.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.