Przyjęta podczas ostatniej sesji Rady Powiatu uchwała o zmianie budżetu na rok 2005 przewiduje przekazanie dodatkowych środków na współfinansowanie wraz z gminami renowacji i rozbudowy infrastruktury drogowej.

Budują drogi razem

OWOCNA WSPÓŁPRACA

W ramach porozumień z samorządami gminnymi władze powiatowe zdecydowały się zagwarantować dodatkowe środki na zakup materiałów niezbędnych do budowy chodników i dróg. W zmienionym właśnie budżecie na rok 2005 przewidziano na ten cel dodatkowo 500 tys. złotych. Za te pieniądze poszczególne gminy w przyszłym roku będą mogły realizować zadania drogowe. Porozumienia przewidują, że koszty inwestycji w tej dziedzinie rozkładają się między powiatem a gminą mniej więcej po 50 procent, choć w zależności od sytuacji proporcja może ulegać zmianie. Powiat finansuje zakup materiałów oraz ich dowóz na miejsce budowy, natomiast gminy opłacają robociznę i zobowiązują się do wykonania robót. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że tego typu kooperacja układa się dobrze i przynosi namacalne efekty.

- Wspólna realizacja zadań łączy samorządy i sprawia, że wykonywanie inwestycji staje się łatwiejsze - mówi Henryk Samborski, skarbnik powiatu.

ZROBIĆ, ILE SIĘ DA

Obecnie powiat zabezpieczył środki na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dwóch odcinków dróg. Pierwsza to droga Pasym-Dźwierzuty. Miasto Pasym otrzyma na ten cel dotację z kasy powiatu w wysokości 51,4 tys. Nie jest to kwota wystarczająca do tego, aby sporządzić dokumentację na budowę całego, 14-kilometrowego odcinka, bowiem przedłożone dotychczas oferty oscylują wokół 200 tys., niemniej jednak miasto ma za zadanie wykonać tyle, ile za wspomnianą kwotę wykonać się da.

- Zależy nam, aby dokumentacja została wykonana w roku przyszłym, ponieważ umożliwi to ubieganie się o środki unijne na realizację zadania od stycznia 2007 - mówi Samborski.

Powiat będzie również partycypował w opracowaniu dokumentacji na drogę Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały. Koszt tego zadania wynosi 60 tys., z czego połowę sfinansuje gmina Szczytno.

TO, CO JUŻ JEST

W trakcie realizacji znajdują się dwie duże inwestycje w gminie Wielbark. Trwa budowa 3-kilometrowego odcinka drogi Lejkowo-Wielbark, finansowanego częściowo w ramach programu ZPORR. Całkowity koszt prac wynosi około 1 mln 300 tys. Ze środków własnych powiat buduje drogę Zieleniec-Lesiny Wlk.-Olędry-Czarnia. Do całkowitej kwoty 1 mln 825 tys. gmina Wielbark dołożyła 150 tys.

Rozpoczęła się również długo oczekiwana budowa drogi Faryny-Borki Rozoskie, na którą powiat wydał do tej pory 680 tys. Udział gminy Rozogi wyniósł 100 tys. Natomiast 500 tys. udało się pozyskać z budżetu państwa w związku z likwidacją skutków nawałnicy, która w 2002 roku dotknęła Puszczę Piską.

- Fakt, że ta droga została poważnie uszkodzona przez ciężkie samochody wożące nią drewno, umożliwił nam ubieganie się o państwowe pieniądze - tłumaczy Samborski.

Na pozostały do wykonania, ponadkilometrowy odcinek powiat stara się uzyskać fundusze w ramach ZPORR.

Wkrótce rozpocznie się przebudowa ulicy Pola w Szczytnie. Wykonawcą prac będzie miasto. Ono też pokryje połowę kosztów inwestycji. Powiat zakupił również materiały na nowe chodniki w Świętajnie.

Wśród zadań zrealizowanych przez powiat w roku 2005 należy wymienić budowę chodników w miejscowościach Wały, Kucbork, Kołodziejowy Grąd oraz Lipowiec. Zmodernizowano również odcinek brukowanej dotychczas drogi w Prusowym Borku. We wszystkich przypadkach koszty inwestycji w części pokrywały gminy.

Wojciech Kułakowski

2005.12.07