Budynek po likwidowanej szkole w Linowie zostanie przeznaczony na potrzeby wsi. Znajdzie się tam m.in. miejsce na świetlicę wiejską oraz kuchnię dla prężnie działającego Koła Gospodyń Wiejskich z sołtys Bogumiłą Tabaką na czele.

Budynek po szkole przekażą wsi
Uczniowie uczęszczający do szkoły w Linowie, od września będą kontynuować naukę w Orzynach lub Dźwierzutach

W piątek podczas sesji Rady Gminy radni przyjęli uchwałę o likwidacji Szkoły Podstawowej w Linowie. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się jedenastu radnych, jeden (Andrzej Lorkowski) był przeciw, a dwoje (Anna Lorenz i Kamil Osojca) wstrzymało się od głosu. Oficjalnie szkoła przestanie funkcjonować z dniem 31 sierpnia.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.