Budowa dróg gminnych oraz sieci wodociągowej w Nartach to największe inwestycje, które w tym roku będą realizowane w gminie Jedwabno. Wciąż wysokie pozostaje zadłużenie samorządu, ale wójt Sławomir Ambroziak zapewnia, że „trzyma je w ryzach”.

Budżet na trudne czasy
W Nartach, popularnej miejscowości turystycznej, kosztem 2 mln zł położony zostanie wodociąg

Budżet gminy Jedwabno na 2020 r. zakłada dochody w wysokości 24,2 mln zł, a wydatki – 25,9 mln złotych. Wśród tych ostatnich znaczącą pozycję stanowi oświata, na którą zapisano 5,8 mln zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników pochłoną 2,6 mln złotych. Niemało, bo 2,4 mln zł samorząd wyda na opiekę społeczną. Na wydatki inwestycyjne gmina przeznaczy blisko 5 mln złotych. Do najważniejszych i najbardziej kosztownych tegorocznych zadań wójt Sławomir Ambroziak zalicza budowę sieci wodociągowej w Nartach (2 mln zł) oraz budowę drogi do Lipnik (1,2 mln zł).

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.