Minął termin składania projektów do budżetu obywatelskiego Szczytna. Mieszkańcy zgłosili trzy propozycje. Dotyczą one budowy tężni solankowej w jednym z parków, zagospodarowania terenu przy wjeździe na ścieżkę rowerową przy ul. Ostrołęckiej oraz montażu ławeczek do ładowania telefonów komórkowych. Uwagi do harmonogramu tegorocznego budżetu ma przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Łachacz.

Budżet obywatelski z wątpliwościami
Jeden ze zgłoszonych projektów, autorstwa Pawła Salamuchy, zakłada budowę zadaszonej tężni solankowej w parku na ul. Pasymskiej lub koło SP nr 3

LISTA PROJEKTÓW JUŻ ZAMKNIĘTA

Po kilkuletniej przerwie w Szczytnie znów realizowany jest budżet obywatelski. W tym roku mieszkańcy mają do dyspozycji 250 tys. złotych. W piątek minął termin zgłaszania projektów. Wpłynęły trzy propozycje. Dotyczą one: budowy tężni solankowej w parku na ul. Pasymskiej lub ul. Skłodowskiej – Curie, zagospodarowania terenu przy wjeździe na ścieżkę rowerową przy ul. Ostrołęckiej oraz montażu ławeczek do ładowania telefonów komórkowych. Obecnie prowadzona jest procedura weryfikacji projektów, która potrwa do 28 lipca. Następnie, 30 lipca planowana jest publikacja ostatecznej ich listy. W dniach 2 – 29 sierpnia zostanie przeprowadzone głosowanie. Ogłoszenie wyników nastąpi 17 września.

ZBYT NAPIĘTY HARMONOGRAM

Uwagi do powyższego harmonogramu ma przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Łachacz. Jego zdaniem na promocję projektów oraz samo głosowanie przeznaczono zbyt mało czasu.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.