Remonty ulic oraz budowa stadionu na ul. Śląskiej to największe inwestycje, które miasto zamierza zrealizować w przyszłym roku. Ogółem na zadania inwestycyjne samorząd miejski planuje przeznaczyć ponad 27 mln złotych. Przyszłoroczny budżet zapowiada się jednak jako jeden z najtrudniejszych w historii z powodu wysokiej inflacji, wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz szybujących w górę cen nośników energii.

Budżet pod znakiem stadionu
W 2023 r. na budowę stadionu na ul. Śląskiej miasto zamierza wydać blisko 10 mln zł, z czego środki pochodzące z kredytu to 7,5 mln zł

DOCHODY I WYDATKI

Znany jest już projekt budżetu Szczytna na 2023 rok. Zaplanowane w nim dochody sięgną blisko 122 mln złotych. W tej puli, czemu nie należy się dziwić, wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowić będą tylko 14,3%. To skutek tego, że radni od kilku lat nie zgadzają się na podnoszenie stawek w proponowanej przez włodarza wysokości. Dlatego dziś Szczytno ma jedne z najniższych danin w powiecie szczycieńskim. Największy udział w dochodach miasta będą miały subwencje – 26,2%. Z kolei dotacje i dofinansowania na zadania inwestycyjne stanowić mają 14,1%.

Zaplanowane na przyszły rok wydatki opiewają na kwotę 133,1 mln złotych. Deficyt miasta wyniesie ponad 11 mln zł i zostanie pokryty głównie przychodami z kredytów (8,1 mln zł).

Na liście wydatków czołową pozycję zajmuje oświata.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.