Dywidenda w wysokości ponad 700 tys. zł należna miastu od spółki „Veolia” z tytułu zysku za ubiegły rok została już rozdysponowana na wydatki budżetowe. Tym samym postulat przewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Łachacza, aby część z tych środków przeznaczyć na naukę pływania uczniów wszystkich szczycieńskich podstawówek, nie doczeka się realizacji.

Budżet wchłonął kasę z Veolii
Zdaniem władz miasta, jedyną możliwą formą prowadzenia nauki pływania na basenie mogą być wyłącznie zajęcia fakultatywne w godzinach pozalekcyjnych

Jak już informowaliśmy, należna miastu dywidenda za ubiegły rok z firmy „Veolia” wyniosła 714 tys. złotych. To prawie dwa razy więcej niż rok wcześniej. To, że wypracowany w 2022 r. przez spółkę ciepłowniczą wynik finansowy jest jak dotąd niespotykany, potwierdzała na sesji Rady Miejskiej członkini Rady Nadzorczej „Veolii” Danuta Musik. Jednocześnie zaprzeczała, aby wynikał on z drastycznych podwyżek stawek za ciepło zaserwowanych w ciągu minionego roku mieszkańcom.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.