Blisko połowę środków przeznaczonych w tym roku na inwestycje gmina Świętajno planuje wydać na kontynuację przebudowy drogi powiatowej na odcinku Świętajno-Kolonia.

Budżet z akcentem na drogi
Do przedstawionego projektu budżetu radni nie zgłosili uwag. Przyjęli go jednogłośnie

Radni gminy Świętajno przyjęli budżet na 2019 rok. Dochody zaplanowano w wysokości 30,6 mln zł, a wydatki – 31,4 mln zł. Sporo, bo aż 7,5 mln zł (24% ogółu wydatków) zarezerwowano na inwestycje. W wykazie obejmującym 44 pozycje na pierwszy plan wysuwa się kontynuacja rozbudowy drogi powiatowej na liczącym 1,8 km odcinku Świętajno-Kolonia

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.