Radni powiatowi przyjęli budżet na 2011 rok. Wśród inwestycji, podobnie jak w latach ubiegłych, dominują zadania związane z modernizacją dróg realizowane we współpracy z innymi samorządami.

Budżet z buforem bezpieczeństwa

TRZEBA OGRANICZAĆ WYDATKI

Powiat ma już budżet na 2011 rok. Radni uchwalili go podczas sesji 30 grudnia. Dyskusji nad planem dochodów i wydatków nie było, a tylko dwóch radnych, Krzysztof Pawłowicz i Szczepan Olbryś, wstrzymało się od głosu, reszta opowiedziała się za jego przyjęciem. Wcześniej, przy okazji uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014, skarbnik powiatu Henryk Samborski informował, że po niedawnej nowelizacji ustawy o finansach publicznych, samorządy nie będą już miały dowolności przy zaciąganiu długów.

- Podstawą prognozy finansowej jest to, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż realne dochody. W przeciwnym razie niemożliwe będzie zaciąganie kredytów i prowadzenie inwestycji – mówił skarbnik, przypominając, że już od dawna sygnalizował potrzebę ograniczania wydatków bieżących. Z kolei starosta Jarosław Matłach przekonywał, że przyjęty przez radnych budżet jest w pełni bezpieczny. Zaplanowane dochody bieżące wynoszą w nim 67 mln zł, a wydatki – 60,7 mln złotych. Deficyt sięga 2,9 mln zł i nie przekracza 3% ogółu wydatków.

- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami wynosi ponad 6 mln zł, czyli mamy duży bufor bezpieczeństwa – uspokajał.

DROGI NA PIERWSZYM PLANIE

Wśród zadań inwestycyjnych, podobnie jak w latach ubiegłych, dominują inwestycje drogowe realizowane przy udziale finansowym innych samorządów. Do największych należy przebudowa drogi Wielbark – Rozogi, poprawa infrastruktury drogi powiatowej na odcinku Wielbark – Zieleniec – Rozogi w Klonie, przebudowa drogi Wielbark – Rozogi wraz z obiektami mostowymi, pierwszy etap przebudowy drogi Pasym – Dźwierzuty oraz przebudowa drogi Szczytno – Wawrochy na odcinku Rudka – Wawrochy. Razem z miastem powiat zrealizuje przebudowę chodników na ul. Władysława IV. Sporo środków przewidziano też na wykonanie dokumentacji, w tym na przebudowę mostu na odcinku Dąbrowy – Antonia (wartość całkowita 100 tys. zł, środki powiatu – 50 tys. zł), remont drogi w Rusku (200 tys. zł, w całości finansuje powiat), przebudowę drogi Elganowo – Grom (wartość 90 tys. zł, środki powiatu – 45 tys. zł), Gisiel – Rutkowo – Popowa Wola (100 tys. złotych, z powiatu – 50 tys. zł). Poza inwestycjami drogowymi w budżecie znalazły się m.in. pozycje związane zakupem sprzętu komputerowego, w tym do ośrodka dokumentacji geodezyjnej (100 tys. zł) oraz jego informatyzacją (200 tys. zł). W bieżącym roku zaplanowano też środki na modernizację pomieszczeń starostwa (100 tys. zł), zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (150 tys. zł), wykonanie nowej kotłowni w domu dziecka (150 tys. zł, z czego środki własne starostwa – 75 tys. zł), zakup windy dla DPS (250 tys. zł, środki własne – 125 tys. zł). Przewidziano także fundusze na szacowaną na 2 mln zł standaryzację filii DPS w Spychowie (środki własne - 204 tys. zł). Wśród zadań inwestycyjnych znalazła się również adaptacja poddasza internatu w Zespole Szkół nr 3 (1 mln zł, środki własne – 500 tys. zł).

(ew)/fot. M.J.Plitt