To był budżet bardzo skromny i zachowawczy – tak wykonanie ubiegłorocznych dochodów i wydatków samorządu powiatowego podsumował radny Szczepan Olbryś. Jako jedyny wstrzymał się od głosu przy udzielaniu Zarządowi Powiatu absolutorium.

Budżet z deficytem

NA DROGI, SZPITAL I OŚWIATĘ

Sesja absolutoryjna w powiecie odbyła się w miniony czwartek. Podsumowując wykonanie ubiegłorocznego budżetu, starosta Jarosław Matłach podkreślał, że był on realizowany w sposób konsekwentny i zrównoważony. Nakłady inwestycyjne sięgnęły blisko 11 mln zł i stanowiły 14% wykonanych wydatków. W minionym roku kontynuowane były przedsięwzięcia zapoczątkowane w latach poprzednich. - Poprawiono estetykę, funkcjonalność i bezpieczeństwo jednostek oraz placówek oświatowych, a także stan dróg poprzez modernizację i przebudowę – wyliczał starosta. Ostatecznie budżet zamknął się deficytem w wysokości 1,4 mln złotych, a zadłużenie wyniosło 5,24% w stosunku do dochodów. Podobnie jak w latach ubiegłych, wśród realizowanych zadań ważną pozycję stanowiły roboty drogowe wykonywane przy współudziale gmin. Najwięcej, bo blisko 570 tys. zł dołożyło do nich Świętajno.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.