Radni powiatowi jednogłośnie przyjęli budżet na 2016 rok. Na zadania inwestycyjne zapisano w nim nieco ponad 20 mln złotych. Podobnie jak w latach ubiegłych, na liście zaplanowanych zadań dominują przebudowy dróg realizowane wspólnie z innymi samorządami przy udziale środków z budżetu państwa.

Budżet z nadziejami

AMBITNY, ALE ...

Radni powiatowi uchwalili budżet na 2016 r. podczas sesji, która odbyła się 23 grudnia. Przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt nie wzbudził żadnych zastrzeżeń i został przyjęty jednogłośnie. – Budżet jest bardzo ambitny, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie – mówił starosta Jarosław Matłach. Zaplanowane dochody wynoszą blisko 83 mln zł, z czego prawie 70 mln zł stanowią dochody bieżące, a 13 mln zł – majątkowe. Głównym źródłem tych pierwszych będzie subwencja ogólna z budżetu państwa (36,3 mln zł).

Wydatki ustalono na poziomie niespełna 86,2 mln złotych. Na inwestycje w przyszłym roku zapisano w budżecie ponad 20 mln złotych.

PRZEBUDOWY DRÓG

Na liście zaplanowanych do realizacji zadań znalazły się 24 pozycje. W zdecydowanej większości są to przebudowy dróg powiatowych wykonywane wspólnie z innymi samorządami przy udziale środków z budżetu państwa.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.