Tegoroczny budżet powiatu przewiduje ponad 40 mln zł na realizację inwestycji. Na ich liście dominują zadania drogowe, na które samorząd pozyskał znaczące dofinansowania z rządowych funduszy. Wyraźnie, w porównaniu do roku ubiegłego, wzrosną zarówno planowane wydatki, jak i dochody. Radni do przedstawionego im projektu budżetu nie mieli uwag. Od głosu wstrzymał się tylko Jarosław Czaplicki, bo, jak tłumaczył, niepokoi go zbyt duże zadłużenie powiatu wynoszące 16%.

Budżet ze wzrostami
- Nasze zadłużenie jest bardzo małe – przekonuje starosta Jarosław Matłach (z lewej). Radny Jarosław Czaplicki ma jednak co do tego wątpliwości i dlatego podczas uchwalania budżetu wstrzymał się od głosu

REKORDOWE ZWYŻKI

Rada Powiatu uchwaliła budżet na 2024 r. Omawiając go podczas wspólnego posiedzenia komisji oraz sesji, starosta Jarosław Matłach zwracał uwagę na to, że tegoroczny plan dochodów i wydatków jest rekordowy w historii samorządu. - Zawsze oscylowaliśmy w okolicy 100 mln zł, a teraz będzie to o ok. 50 mln zł więcej – mówił.

Planowane dochody ustalono w wysokości 141,6 mln zł i są one o 22,7 mln zł wyższe w porównaniu do roku ubiegłego. Z kolei wydatki zapisano w kwocie 156,8 mln złotych. To aż o 39 mln zł więcej niż w budżecie na 2023 r. Deficyt wyniesie 15,2 mln zł i zostanie pokryty przychodem z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 10,5 mln zł oraz wolnymi środkami w wysokości blisko 4,7 mln złotych.

AKCENT NA DROGI

Na inwestycję powiat zamierza przeznaczyć niemal 40,4 mln złotych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.