Inwestycje związane z budową sieci wodno – kanalizacyjnych oraz modernizacją dróg zdominują tegoroczny budżet gminy Pasym. Burmistrza Cezarego Łachmańskiego najbardziej cieszy to, że w trudnych dla samorządów czasach, pasymski może się pochwalić stabilną sytuacją finansową. Świadczy o tym fakt, że gmina na pokrycie deficytu, nie musi zaciągać kredytu.

Budżetowi realiści
Ponad 1 mln zł zaplanowano na przebudowę ul. Górnej w Pasymiu wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej

TRUDNE CZASY DLA SAMORZĄDÓW

Podczas styczniowej sesji pasymscy radni jednogłośnie uchwalili tegoroczny budżet. Zaplanowane dochody wynoszą 38,1 mln zł, a wydatki – 43,9 mln złotych. Na inwestycje gmina zamierza przeznaczyć 15,5 mln zł, co stanowi 35% ogółu wydatków. Omawiając sytuację finansową, burmistrz Cezary Łachmański przyznawał, że jest ona trudna i nie dotyczy to tylko Pasymia, ale wszystkich samorządów w kraju. - Szczególnie problematyczne są zmiany prawno – ekonomiczne, skutkujące postępującym w znacznym tempie zwiększaniem się deficytu dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących – podkreślał włodarz. Wśród czynników wpływających na pogorszenie się kondycji samorządów wymienił zmiany wynikające choćby z Polskiego Ładu. - W 2022 r. nasze dochody z subwencji ogólnej i udziału w podatku od osób fizycznych były o 1,6 mln zł niższe – ubolewał.

DŁUG CORAZ MNIEJSZY

Mimo to kondycja finansowa gminy Pasym, jak zapewniał, jest stabilna. Mało tego, samorząd, który jeszcze dziesięć lat temu tonął w długach, dziś ma bardzo niski wskaźnik zadłużenia.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.