Oflagowanie samochodów i bojkot wykonywania nieodpłatnych prac gospodarczych na terenie komendy – w ten sposób szczycieńscy strażacy włączyli się do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Na liście ich postulatów jest m.in. podniesienie wynagrodzeń, które nie wzrosły od sześciu lat. Sprzeciwiają się też niedofinansowaniu komend powiatowych, co wymusza na komendantach daleko idące cięcia.

Bunt strażaków

OGÓLNOPOLSKI PROTEST

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej są kolejną grupą zawodową, która w gorącym okresie przedwyborczym postanowiła upomnieć się o poprawę swojej sytuacji materialnej. W ubiegłym tygodniu, w ramach trwającej od końca sierpnia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów powstało strażackie miasteczko. Główne postulaty funkcjonariuszy PSP dotyczą rewaloryzacji funduszu wynagrodzeń za lata 2008 – 2014, o co najmniej 17% tytułem rekompensaty wzrostu kosztów inflacji. Protestujący domagają się także pokrycia w całości z budżetu państwa kosztów związanych z wysługą lat oraz wzrostu stawki za służbę w godzinach nadliczbowych z 60% do 100% za godzinę pracy.

Do akcji włączyli się również strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej KP PSP w Szczytnie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.