Rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Podziału środków na działania w pięciu zakresach dokonał burmistrz Mańkowski po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej,

Burmistrz podzielił środki dla stowarzyszeń
„Cross Triathlon Szczytno” odbędzie się w tym roku 28 lipca

Na dofinansowanie planowanych przez organizacje pozarządowe wydarzeń z zakresu kultury fizycznej i sportu miasto przeznaczyło w tym roku 71,1 tys. Największe wsparcie w wysokości 27 tys. zł otrzyma Stowarzyszenie Sportowe Mazury na organizację „Cross Triathlon Szczytno”. Impreza, która będzie już miała swoją siódmą edycję, cieszy się dużą renomą nie tylko w kraju. Udział w niej biorą zawodnicy m.in. z Brazylii.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.