Sąd Rejonowy w Szczytnie uniewinnił byłego komendanta rektora WSPol Marka Fałdowskiego oraz kierownik działu kadr Monikę D.M. od zarzutów niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień stawianych im przez zwolnionego wykładowcę. Wyrok nie jest prawomocny.

Były komendant rektor uniewinniony
Wyrok w sprawie byłego komendanta rektora zapadł w szczycieńskim sądzie 21 grudnia

Subsydiarny akt oskarżenia przeciwko poprzedniemu komendantowi rektorowi WSPol Markowi Fałdowskiemu skierował do Sądu Rejonowego w Szczytnie w październiku 2020 r. zwolniony przez niego wykładowca. Zarzucał on byłemu zwierzchnikowi, że ten w okresie od końca czerwca 2017 r. do połowy sierpnia 2018 r., w warunkach czynu ciągłego, przekroczył swoje uprawnienia i nie dopełnił obowiązków, pozbawiając go stanowiska starszego wykładowcy i przenosząc do dyspozycji komendanta rektora oraz zmuszając do przejścia na zaopatrzenie emerytalne z powodu służby w Milicji Obywatelskiej. Były komendant rektor miał też dopuszczać się uporczywego i złośliwego nękania podwładnego poprzez stosowanie nacisków, szykan i gróźb, nieprzyznawanie nagród i premii.

Wyrok w tej sprawie zapadł 21 grudnia.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.