Inwestycje drogowe zdominowały listę zadań, które miasto zamierza zrealizować w 2016 roku. Największą z nich, szacowaną na 5 mln zł, ma być przebudowa ul. Gnieźnieńskiej. Od lat domagają się tego m.in. przedstawiciele zakładów zlokalizowanych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obecny stan nawierzchni naraża firmy na straty oraz stwarza niebezpieczeństwo dla użytkowników.

Cała para w drogi

GNIEŹNIEŃSKA NA PIERWSZYM MIEJSCU

Znamy już projekt przyszłorocznego budżetu Szczytna. O jego przyjęciu Rada Miejska zdecyduje podczas grudniowej sesji. Przewiduje on dochody w wysokości 74, 6 mln zł, a wydatki – 77, 4 mln złotych. Blisko 3-milionowy deficyt zostanie pokryty z kredytów bankowych (2 mln zł) oraz wolnych środków w budżecie. Na wydatki inwestycyjne przewidziano 9,7 mln złotych.

Listę zaplanowanych do realizacji zadań otwiera przebudowa ul. Gnieźnieńskiej. Całość ma pochłonąć 5 mln zł, przy czym miasto liczy na to, że uda się pozyskać dofinansowanie zewnętrzne z tzw. schetynówek w wysokości 50% wartości zadania. Wówczas możliwe będzie wyremontowanie ulicy na całym jej odcinku. Czy istnieje plan „B”, jeśli tak się nie stanie?

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.