Trwa kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Wyższej Szkole Policji. Agenci sprawdzają przebudowę krytej strzelnicy, na którą wydano ponad 4 mln złotych. Chodzi m.in. o wybór wykonawcy inwestycji oraz zastosowane materiały.

CBA prześwietla strzelnicę
Przebudowa strzelnicy WSPol była prowadzona w latach 2015 - 2017

SPRAWDZAJĄ PRZETARG

Wyższa Szkoła Policji po raz kolejny znalazła się w sferze zainteresowania CBA. Tym razem agenci z białostockiej delegatury sprawdzają realizację inwestycji polegającej na wykonaniu w trybie zaprojektuj – wybuduj przebudowy krytej strzelnicy oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad przedsięwzięciem. W ramach prowadzonych działań zabezpieczono dokumentację zadania, które było realizowane w latach 2015 – 2017. Inwestycja okazała się konieczna do prawidłowego funkcjonowania uczelni, bo poprzednia strzelnica wykorzystywana przez słuchaczy nie spełniała norm dotyczących stężenia ołowiu. Z tego powodu w 2014 r. została zamknięta. Studenci na zajęcia praktyczne ze strzelania musieli dojeżdżać autokarem do Olsztyna lub Ostródy. Koszt budowy nowej strzelnicy wyniósł ponad 4 mln zł, a środki na ten cel pochodziły z budżetu ministerstwa spraw wewnętrznych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.