Centrum Usług Wspólnych powstanie w miejsce Gminnego Zespołu ds. Oświaty.

Centrum zamiast zespołu
Wioletta Janowska od nowego roku kierować będzie Centrum Usług Wspólnych

Radni w Świętajnie podjęli decyzję o likwidacji z końcem roku Gminnego Zespołu ds. Oświaty obsługującego finanse placówek szkolnych. W jego miejsce zostanie powołana nowa samorządowa jednostka organizacyjna - Centrum Usług Wspólnych. Zmianę, jak tłumaczy dyrektor Gminnego Zespołu Wioletta Janowska, narzuciła ustawa o samorządzie gminnym. Sprowadza się ona do tego, że do obsługiwanych instytucji szkolnych dołączą GOK i biblioteka. - To oznacza dla nas oszczędności w postaci likwidacji pół etatu – informuje wójt Alicja Kołakowska.

(o)