Uczniowie i nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie włączyli się w trzecią edycję ogólnopolskiego projektu UNICEF-u „Wszystkie Kolory Świata”.

Charytatywne lalki

- Wszystkie Kolory Świata to projekt, którego celem jest pokazanie uczniom, że pomaganie może być przyjemne – tłumaczy Alina Witkowska, jedna z realizatorek projektu. – W ramach akcji uczniowie szyją specjalne charytatywne laleczki – każda z nich ma swój „akt urodzenia” – imię, kraj, z którego pochodzi, hobby – dodaje.

W szczycieńskiej szkole akcja cieszyła się ogromną popularnością – włączyli się w nią niemal wszyscy. Nauczyciele przeprowadzili cykl zajęć dydaktyczno-wychowawczych, podczas których uczniowie „zwiedzili” kontynenty świata – zapoznali się z warunkami i trybem życia dzieci mieszkających w różnych miejscach na Ziemi. Następnie na lekcjach, warsztatach, spotkaniach z rodzicami szyli szmaciane lalki – reprezentantki poszczególnych krajów.

Uroczysta wystawa lalek odbyła się 24 lutego, a 25–26 lutego zorganizowano kiermasz, podczas którego każdy mógł kupić wybraną przez siebie lalkę.

- Kiermasz wzbudził duże zainteresowanie – informuje Hanna Ojcewicz, współrealizatorka projektu. – Uczestniczyli w nim nie tylko rodzice, uczniowie oraz nauczyciele z SOSW, lecz także osoby z zewnątrz – dodaje.

W ramach akcji zebrano 1 100 zł – zgromadzone środki zostały przekazane na rzecz UNICEF-u. Dochód z tegorocznej akcji zostanie w całości przeznaczony na zakup szczepionek dla dzieci z Sudanu Południowego.

Warto również podkreślić, że szczycieńska szkoła jest jedyną placówką w mieście należącą do Klubu Szkół UNICEF – rokrocznego organizatora przedsięwzięcia.

(w)