Zakład Gospodarki Komunalnej w Dźwierzutach nie będzie już musiał kupować żwiru do remontu gminnych dróg. Potrzebny materiał pozyska z własnej żwirowni.

Chcą mieć swoją żwirownię
Do obsługi żwirowni niezbędny będzie zakup ładowarki i samochodu do przewozu materiału

Rada Gminy Dźwierzuty wyraziła zgodę na wydzierżawienie blisko 7-hektarowej działki na okres dłuższy niż trzy lata Zakładowi Gospodarki Komunalnej. Na tym obszarze, położonym przy granicy z gminą Biskupiec, znajdują się duże pokłady żwiru. Surowiec ten ma być wykorzystywany do poprawy stanu dróg gminnych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.