Gmina Rozogi do udziału w programie Odnowa Wsi zgłosiła w tym roku sołectwo Wilamowo. Jego przedstawiciele liczą, że dzięki temu uda się do dawnej świetności przywrócić położony w centrum wsi staw.

Chcą oczyścić swój staw
Sołtys Wilamowa Joanna Pawłowska ma nadzieję, że zarośnięty staw w centrum wsi uda się przywrócić do dawnej świetności. Rozpoczęto właśnie przy nim wstępne prace

Program Odnowa Wsi realizowany jest pod hasłem „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla - miejscem, w którym warto żyć”. Jego celem jest poprawa warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej. Mieszkańcy wytypowanych do uczestnictwa w programie miejscowości sami wyznaczają sobie zadania i określają kierunki rozwoju swoich wsi, otrzymując na to finansowe wsparcie z budżetu województwa. W tym roku do programu Odnowy Wsi gminy z powiatu szczycieńskiego zgłosiły się cztery wsie: Dźwierzuty, Olszyny, Kolonia i Wilamowo.

Sołtys Wilamowa Joanna Pawłowska i radny Maciej Sypiański nie kryją z tego powodu satysfakcji.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.